19 januari: Congres Kennispoort Verloskunde (R)EVOLUTIE IN DE NEDERLANDSE GEBOORTEZORG?

20 december 2017

Technologische, ethische en maatschappelijke vragen in de geboortezorg

Hoe evolueert de Nederlandse geboortezorg zich? Welke ethische, technologische en maatschappelijke vraagstukken dienen zich nu en in de toekomst aan rondom zwangerschap en de geboorte? Hoe worden die vraagstukken concreet opgepakt in onderzoek? Wat win je en wat verlies je als zorgverlener en als zwangere vrouw?

> Meer informatie


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC