Cursus begeleiden op de werkplek

Gaat u (als verloskundige) onze bachelorstudenten begeleiden? En wilt u uw competenties, om verloskundigen in opleiding adequaat te kunnen begeleiden, (verder) ontwikkelen? Neem dan deel aan de 3-daagse cursus begeleiden op de werkplek.

Datum:Bekijk de data van de cursus voor studiejaar 2018/2019
Tijd:09.30 uur – (uiterlijk) 16.15 uur
Locatie:Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198
Kosten: De cursus, het opleidingsmateriaal en de lunch zijn gratis. Indien u binnen 14 dagen voor aanvang van de scholing annuleert, bent u annuleringskosten verschuldigd.
Deelnemers:Minimaal 9, maximaal 12

Inhoud

In deze cursus krijgt u, naast inzicht in de achtergronden en toepassing van ons leerconcept, tevens de mogelijkheid om uw bekwaamheid als begeleider op de werkplek te vergroten. U krijgt concrete handvatten om die specifieke student (die bij u in de praktijk komt om te leren) te motiveren en te ondersteunen, zodat zij een stap verder komt in haar weg naar het einddoel namelijk verloskundige worden

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de cursus? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plek is in de cursus, dan is deelname in volgorde van inschrijving.

Aanmeldingsformulier

certificaat

Wanneer u alle cursusdagen heeft gevolgd, een student heeft begeleid, een begeleidingsprotocol voor uw praktijk heeft gemaakt en uw ontwikkeling in begeleidersbekwaamheid inzichtelijk heeft gemaakt, dan ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat.

Accreditatie

(Maximale) accreditatie is toegekend door de accreditatiecommissie van de KNOV. De cursus staat in PE-online geregistreerd onder het cluster “geaccrediteerde bij- en nascholing” nummer A 10-242, de score is 16 uur. Dat is het maximum aantal uur dat toegekend wordt aan een opleiding per jaar. Hiernaast kun je als verloskundige nog 10 uur toevoegen aan de “vrije keuze activiteiten”, code D 06-011.

Programma

De opzet van de cursus is gebaseerd op de uitgangspunten van onze onderwijsvisie. Dit betekent dat de onderwijsmethoden voor u zoveel mogelijk hetzelfde zijn als voor de student. U werkt, net als de student, aan uw competentieontwikkeling en krijgt in de cursus hiervoor een programma aangeboden. U werkt aan een geïntegreerde opdracht namelijk een begeleidingsplan of praktijkprotocol voor studenten die bij u in de praktijk komen om te leren. Tijdens de eerste drie cursusdagen krijgt u daarvoor diverse hulpmiddelen aangeboden, zoals:

  • theorieën over leren en uw rol als coach en expert daarbij
  • hoe u kunt zorgdragen voor een optimale leeromgeving voor de student ingepast in uw werkomgeving
  • toepassing van begeleidingsvaardigheden op de werkplek, zoals het geven van feedback en evalueren maar ook het direct ondersteunen tijdens het oefenen van de student
  • hoe de opleiding verloskunde en u samen kunnen werken aan oplossingen voor hedendaagse vraagstukken in de verloskundige zorg

Een belangrijk cursusonderdeel is het begeleiden van een student van de VAR in uw eigen werkomgeving. Tijdens en ter afronding van de cursus maakt u een praktijkprotocol voor het begeleiden van studenten.

Achtergrond cursus

De werkplek van de verloskundige is een prachtige leeromgeving voor aankomend professionals om het beroep te leren. U – als begeleider van het leren in de praktijk – bent daarbij een belangrijk rolmodel. U kan studenten ondersteunen en stimuleren om die bekwaamheid te ontwikkelen, die hen tot een adequate verloskundige maakt. De studenten zijn úw aankomende collega’s.

Huidige ontwikkelingen

Door de huidige ontwikkelingen in de (verloskundige) zorg in Nederland, worden er steeds nieuwe eisen gesteld aan de verloskundige van de toekomst. Deze verloskundige zal zich in de huidige informatiemaatschappij continue blijven ontwikkelen en daarbij een kritisch goed geïnformeerde cliënt centraal stellen. Hierdoor levert zij steeds meer – naar behoefte – zorg op maat. Verder opereert zij in een omgeving die gekenmerkt wordt door marktwerking, schaalvergroting, verwetenschappelijking van de ‘juiste zorg op het juiste moment’ en een steeds groter belang van samenwerking in de zorgketen.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie over de cursus ‘Begeleiden op de werkplek’ kunt u contact met ons opnemen:

Monique van der Linden
Stagebureau
stageverloskunde@hr.nl
T: 010 – 794 8239

De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC