Data cursus Begeleiden op de Werkplek studiejaar 2018-2019

In het studiejaar 2018-2019 wordt de cursus Begeleiden op de Werkplek op de volgende data aangeboden:

Cursus oktober 2018

Deze cursus richt zich op het begeleiden van:

  • tweede- of vierdejaarsstudenten die stage lopen in de 1e lijn
  • vierdejaarsstudenten die stage lopen in de 2e lijn

Dag 1: maandag 8 oktober 2018
Dag 2: vrijdag 9 november 2018
Dag 3: maandag 19 november 2018

Cursus februari 2019

Deze cursus richt zich op het begeleiden van:

  • derdejaarsstudenten die stage lopen in de 1e lijn
  • tweedejaarsstudenten die stage lopen in de 2e lijn

Dag 1: donderdag 21 februari 2019
Dag 2: vrijdag 22 maart 2019
Dag 3: maandag 8 april 2019

Cursus april 2018

Deze cursus richt zich op het begeleiden van:

  • eerstejaarsstudenten die stage lopen in de 1e lijn
  • tweedejaarsstudenten die stage lopen in de 2e lijn

Dag 1: donderdag 11 april 2019
Dag 2: maandag 6 mei 2019
Dag 3: vrijdag 24 mei 2019

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de cursus? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plek is in de cursus, dan is deelname in volgorde van inschrijving.

Aanmeldingsformulier


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC