19 januari: Congres Kennispoort Verloskunde (R)EVOLUTIE IN DE NEDERLANDSE GEBOORTEZORG?

20 december 2017

Technologische, ethische en maatschappelijke vragen in de geboortezorg

Hoe evolueert de Nederlandse geboortezorg zich? Welke ethische, technologische en maatschappelijke vraagstukken dienen zich nu en in de toekomst aan rondom zwangerschap en de geboorte? Hoe worden die vraagstukken concreet opgepakt in onderzoek? Wat win je en wat verlies je als zorgverlener en als zwangere vrouw?

> Meer informatie

Nieuwe data (mini)symposia in 2018

20 december 2017

Onlangs heeft ZonMw ons laten weten dat de vervolgsubsidie die we hebben aangevraagd voor het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is gehonoreerd! De subsidietoekenning maakt het onder andere mogelijk om in 2018 diverse (mini)symposia te organiseren. Noteer alvast de volgende data in uw agenda, meer informatie volgt.

14-06-2018, 15.00 – 17.30 uur | Minisymposium ‘Roken’

13-09-2018, 15.00 – 17.30 uur | Minisymposium ‘Veilig thuis’

20-11-2018, 15.00 – 17.30 uur | Minisymposium ‘De kwetsbare kraamvrouw en haar kind’

Vooraankondiging promotie collega Ayesha Heinis

20 november 2017

Op 21 maart 2018 promoveert docent Ayesha Heinis. Haar proefschrift getiteld ‘Laboring on Fetal Monitoring’ zal zij dan in het openbaar verdedigen aan Radboud Universiteit Nijmegen. Voorafgaand aan de plechtigheid wordt een symposium georganiseerd.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC