Landelijke lancering actieprogramma “Kansrijke start” onderbouwt belang minor “Kansrijke zorg voor kansarmen”

13 september 2018

Vandaag heeft minister de Jonge van volksgezondheid het actieprogramma Kansrijke start gepresenteerd. Met dit actieprogramma wordt er geïnvesteerd in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Het actieprogramma sluit goed aan op de minor “Kansrijke zorg voor kansarmen” die dit studiejaar gestart is bij de verloskunde opleiding van Hogeschool Rotterdam.

In deze minor leren studenten de diverse problematiek en de invloed daarvan op moeder en kind voor, tijdens en na de zwangerschap (her)kennen. We werken hierbij veel met Storytelling; studenten luisteren naar de verhalen van moeders en met behulp van deze verhalen komen ze tot gezamenlijke oplossingen voor de diverse problematiek. Daarnaast verdiepen ze zich in theoretische achtergronden van gezondheidsrisico’s van armoede. De studenten zijn in de praktijk aan de slag en werken samen met de (aanstaande) moeder, haar gezin, medestudenten en relevante zorgverleners.

Zoals de Jonge zegt vinden wij als opleiding het ook onze opdracht om de kans op een goede start zo groot mogelijk te maken. De start hiervan is het opleiden van de professionals van de toekomst.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC