De master PA-KV breidt uit met 12 opleidingsplekken

8 januari 2018

Per september 2018 hebben we 36 opleidingsplekken voor de Masteropleiding PA klinisch verloskundigen beschikbaar. Dit is een uitbreiding van 12 opleidingsplekken. Die hebben we hard nodig geacht gezien de huidige ontwikkelingen in de verloskundige zorg, de meerwaarde van deze opleiding binnen het vak van de klinische verloskundige zorg en de huidige vraag naar onze opleiding.

We verwachten dat door de huidige uitbreiding grotendeels alle gereserveerde plaatsen kunnen worden ingevuld. Hier gaan we deze maand mee aan de slag.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC