Bijeenkomst herregistratie BIG

9 april 2018

Wanneer u niet voldoet aan de werkervaringseis en u wilt toch een herregistratie in het BIG-register, dan moet u aantonen dat u beschikt over de vier kerncompetenties van het domein verloskunde. Dit gebeurt door middel van een startassessment. Deze kunt u bij ons afnemen. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op:

Datum: 8 juni
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198

Meer informatie


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC