Nieuwe data: coachingsbijeenkomsten herregistratie BIG-register

4 september 2020

Wanneer u niet aan de werkervaringseis van 2080 uur voldoet en u toch een herregistratie in het BIG-register wilt, dan moet u aantonen dat u beschikt over de – voor dit traject beschreven – verloskundige competenties. Deze competenties zijn afgeleid van het Landelijk competentieprofiel van het domein verloskunde.

U toont deze competenties aan door middel van een startassessment. Dit assessment wordt afgenomen door gecertificeerde assessoren. Zij zijn afkomstig van de verloskunde academies van Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Om u een goed beeld te kunnen geven van het startassessment en hetgeen er van u wordt verwacht tijdens dit traject, organiseren we informatiebijeenkomsten. De data voor studiejaar 2020-2021 zijn als volgt vast gesteld:

Datum: 16 oktober 2020 (online via Teams), 19 maart 2021 en 11 juni 2021
Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur
LocatieHogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198

Meer informatie & aanmelden


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC