Nieuwe data: coachingsbijeenkomsten herregistratie BIG-register

16 juli 2018

Wanneer u niet voldoet aan de werkervaringseis en u toch een herregistratie in het BIG-register wilt, dan moet u aantonen dat u beschikt over de vier kerncompetenties van het domein verloskunde. Dit gebeurt door middel van een startassessment. Ter ondersteuning van dit traject kunt u op vrijwillige basis coachingsbijeenkomsten volgen.

Om u een goed beeld te kunnen geven van het startassessment en hetgeen er van u wordt verwacht tijdens dit traject, organiseren we informatiebijeenkomsten. De data voor studiejaar 2018-2019 zijn als volgt vast gesteld:

Datum: 19 oktober 2018, 22 maart 2019 en 7 juni 2019
Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur
LocatieHogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198

Meer informatie & aanmelden


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC