Nieuws van ZonMw

20 december 2017

Eind augustus konden bij ZonMw projectideeën voor nieuw onderzoek worden ingediend voor de drie aandachtsgebieden ‘preventie’, ‘zorginterventies’ en ‘organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’. In dat kader heeft het regionaal consortium in juni bijeenkomsten georganiseerd om in kaart te brengen wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen. Bovendien hebben onderzoekers de gelegenheid gekregen om hun projectidee te pitchen en om feedback te vragen. Inmiddels hebben de projectleiders van ZonMw te horen gekregen welk idee mag worden uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Voor de consortiumregio Zuidwest Nederland gaat het om zes projectideeën.

We hebben enkele van onze contactpersonen in de regio benaderd met de vraag of zij willen meelezen / meedenken en de voorstellen van feedback willen voorzien. Deze feedback kunnen de projectleiders meenemen in hun verdere uitwerking. De voorstellen kunnen tot 25 januari bij ZonMw worden ingediend.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC