Onderwijs

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) leidt verloskundigen op voor de hele keten van geboortezorg. Zo bieden wij bachelor en master onderwijs aan. Onze bachelor is gericht op de zelfstandige praktijk en onze masteropleiding op de klinisch werkende verloskundige. Wij beschikken als enige verloskunde academie over deze masteropleiding.

Binnen ons onderwijs wordt nauw samengewerkt met lectoraten binnen Kenniscentrum Zorginnovatie, hiermee wordt de koppeling tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd.

Meer informatie over ons onderwijs

Bacheloropleiding Verloskunde
Masteropleiding PA – Klinisch Verloskundige


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC