Onderzoek

Als Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) dragen we bij aan het wetenschappelijk onderbouwen van de verloskundige zorg. Praktijkvraagstukken zijn altijd leidend in ons onderzoek. Het doel is om kennis en producten te ontwikkelen, waarmee we bijdragen aan de kwaliteit van de geboortezorg én van het verloskundige onderwijs. Onderzoekers, zorgprofessionals, docenten en studenten werken nauw samen in verschillende onderzoeksprojecten: lokaal in Rotterdam, maar ook regionaal, landelijk én internationaal.

We hebben expertise in onderzoek op het gebied van:

Ons onderzoeksprogramma is ingebed in de Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid: een kennisinfrastructuur met een gelijkwaardige inbreng van praktijk, onderwijs en onderzoek. De Academische Werkplaats wordt aangestuurd door de lector en hoogleraar die verbonden zijn aan de VAR.

Lectoraat Verloskunde en Geboortezorg

De Verloskunde Academie Rotterdam heeft in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam het lectoraat ‘Verloskunde en Geboortezorg’ opgericht. Hiermee geeft zij invulling aan de ambitie praktijkgerichte kennis uit de wetenschap, het onderwijs en het werkveld aan elkaar te verbinden en optimaal in te bedden binnen de hogeschool. Hanneke Torij is lector Verloskunde en Geboortezorg.

Vakgroep verloskunde & gynaecologie

De Hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie (Eric Steegers) is hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC. Deze afdeling maakt met zijn onderzoeksgroep onderdeel uit van de VAR.

Kenniscentrum Zorginnovatie

Binnen Kenniscentrum Zorginnovatie zijn 13 lectoren werkzaam die ieder een eigen onderzoeksgroep hebben. Het Kenniscentrum onderzoekt innovaties in en mét de praktijk. Er wordt intensief samengewerkt tussen de verschillende lectoren, ook vanuit de opleidingen. Hiermee wordt de koppeling tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC