Regionaal consortium: 2 nieuwe onderzoeksprojecten gehonoreerd door ZonMW

9 juli 2018

Eind januari jl. was de deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij ZonMw in het kader van het programma Zwangerschap en Geboorte II. M.b.t. onze regionaal consortium regio (Zuidwest Nederland) zijn de volgende twee voorstellen gehonoreerd:

  1. ‘Invloed van maternale gezondheid in de preconceptieperiode en de vroege zwangerschap op zwangerschapsuitkomsten en kind uitkomsten: Van risicoselectie naar interventies in multi-etnische populaties’.
  2. ‘Ethisch verantwoorde preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen door middel van een loyalty programma’.

Omschrijving onderzoek 1
Onderzoek laat zien dat de vroege zwangerschap, en zelfs al de preconceptieperiode, belangrijke perioden zijn voor geboorte-uitkomsten en latere gezondheid van het kind. Dit project is gericht op de ontwikkeling van preventiestrategieën voor het verbeteren van de leefstijl en het verminderen van stress van toekomstige ouders, al vanaf de preconceptieperiode, om het verloop van de zwangerschap, geboorte-uitkomsten en de gezondheid van hun kinderen te verbeteren. Het onderzoek is ingebed in het Generation R Next onderzoek.

Regio en looptijd
De looptijd van het onderzoek is vier jaar en zal starten in oktober 2018. Het onderzoek vindt plaats in regio Rotterdam.

Contactpersoon
Dr. Romy Gaillard, projectleider, afdeling Kindergeneeskunde, Erasmus MC

Omschrijving onderzoeksproject 2
In dit project wordt, in samenwerking met kwetsbare vrouwen en hun zorgverleners, een loyalty programma ontwikkeld waarin vrouwen in toenemende mate worden beloond voor een gezonde leefstijl en deelname aan het preconceptiezorgconsult. Met deze aanpak hopen wij zorgverleners te ondersteunen om cliënten hun ongezonde leefstijl te laten verbeteren en daardoor de kans op een ongecompliceerde zwangerschap te vergroten.

Regio en looptijd
Het onderzoek wordt uitgevoerd in Zuidwest Nederland. De looptijd van het onderzoek bedraagt vier jaar en start in november 2018.

Contactpersoon
Dr. Wendy Koster, projectleider, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC

In het voortraject is aan diverse consortium partners gevraagd om hierover mee te denken wat heel waardevolle feedback heeft opgeleverd. Nogmaals hartelijk dank voor uw inspanningen!


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC