Scholing ‘Werken met de blauwdruk’

20 december 2017

Om het implementatieproces van standaard zorgpad (blauwdruk) naar operationeel zorgpad te ondersteunen, is aan alle VSV’s in Zuidwest Nederland een geaccrediteerde scholing aangeboden. Uiteindelijk hebben zeven van de negen VSV’s hier gebruik van gemaakt. De scholing aangeboden aan een multidisciplinaire groep van maximaal twaalf deelnemers, bestaande uit leden van het VSV en collega-(geboorte)zorgprofessionals. De scholing is gericht op het werken met het operationeel zorgpad om zo de inbedding van het ontwikkelde zorgpad in de zorgpraktijk te ondersteunen. Daarnaast is er aandacht voor de kernpunten uit de blauwdruk: kwetsbaarheid, psychosociale problematiek, middelengebruik (wat is het, hoe herken je het?) en staat de samenwerking met Veilig Thuis centraal (rol en functioneren Veilig Thuis, advies inwinnen of een melding doen?). Verder biedt de scholing praktische handvatten voor communicatie met kwetsbare zwangeren en het omgaan met weerstand bij de cliënt. Ook buiten onze regio is er belangstelling voor het werken met de blauwdruk. Zo vond onlangs een scholing plaats bij een VSV in Twente! De subsidie vanuit ZonMw om de implementatie van de blauwdruk en het scholingstraject te kunnen uitvoeren is formeel beëindigd per 1 december.

In het kader van de scholing is een factsheet ontwikkeld. Tevens is er een mogelijkheid voor vervolg-scholingen/intervisie (via een externe communicatieadviseur). Bij interesse kunt u contact opnemen met Angelica Venekamp.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC