Stand van zaken regionaal consortium

20 december 2017

Op meerdere manieren is de afgelopen periode onder de aandacht gebracht dat er vanuit het regionaal consortium een blauwdruk is ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek, inclusief de samenwerking met Veilig Thuis. Een mooi voorbeeld van de bijdrage die de consortia kunnen leveren aan de regionale samenwerking en kwaliteit van geboortezorg is de ondertekening van het Convenant Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren in de Drechtsteden. De blauwdruk is hierbij als ‘kapstok’ gebruikt. Een mooi voorbeeld van wat er met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek kan worden bereikt!

> Bekijk de blauwdruk


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC