Update: master Klinisch Verloskundige

21 juni 2018

Een panel van onderwijs- en beroepsdeskundigen heeft een positieve terugkoppeling gegeven over de voorgestelde masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV) van Hogeschool Rotterdam. Dit eindoordeel is overgenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Op 19 en 20 maart 2018 hebben onderwijs- en beroepsdeskundigen gekeken of de voorgestelde masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV) van Hogeschool Rotterdam voldoet aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit is nodig om een erkende opleiding te krijgen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het panel is tot een positief eindoordeel gekomen, welke is overgenomen door de NVAO.
 
Onderwijsprogramma is positief creatief
Het panel gaf aan dat de beoogde leerresultaten duidelijk zijn afgeleid van het beroepsprofiel en goed (en herkenbaar) zijn door vertaald in competenties en leerlijnen. Ze herkenden de specifieke masteropleiding voor klinisch verloskundigen als Rotterdamse profilering en zij adviseerden ons dit vast te houden. Ook beoordeelden zij ons onderwijsprogramma als positief creatief, waarbij goed gebruik is gemaakt van het bestaande programma van de master Physician Assistant – Klinisch Verloskundige (MPA-KV). Er is voldoende aandacht voor de wisselwerking tussen binnen- en buitenschool programma.

Vervolg op positief besluit
Met dit positieve besluit kunnen de KNOV en NVOG gezamenlijk een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een specialistenregister. Dit register moet het deskundigheidsterrein van de klinisch verloskundigen waarborgen. Hiervoor is een geaccrediteerde zelfstandige masteropleiding nodig. Komende maanden gaan we kijken naar de financiering en bekostiging van de opleiding. De subsidieregeling – welke bij de MPA-KV hoort – zal namelijk niet gelden voor de MKV.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC