Update nieuwe master KV

8 november 2017

Vanuit Hogeschool Rotterdam wordt gezamenlijk met de KNOV en NVOG en het docententeam hard gewerkt voor het indienen van de Toets Nieuwe Opleiding bij het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO). Na de eerste beoordeling hopen we in het voorjaar gevisiteerd te worden. Afhankelijk van de bezwaarprocedure over de bekostiging bij ministerie van OC&W hopen we te starten. Dit zal op z’n vroegst 1 september 2019 zijn.

De ontwikkeling Masteropleiding Klinisch Verloskundige is gestart in 2016 op verzoek van de beroepsverenigingen NVOG en KNOV. Vanuit de Hogeschool Rotterdam wordt het inhoudelijk programma geschreven, en ondertussen in samenwerking met Academie Verloskunde – Maastricht (AV-M) Zuydhogeschool.

Meer informatie


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC