Update wetswijziging BIG t.b.v. de PA

8 november 2017

We zijn erg verheugd met de berichten die we hebben ontvangen over de aanname van de verandering van de wet BIG. Op 12 september stemden de leden van de tweede kamer in met het wetvoorstel. Op deze manier kan de PA, als artikel 3 beroep, opgenomen worden in de wet BIG per 1 januari 2018. Dit is een heugelijk feit omdat het goede mogelijkheden geeft voor het waarborgen van de opgedane kennis tijdens de opleiding. We feliciteren alle PA’s met het behalen van deze mijlpaal!

Voor wie dit nieuws nog niet had gelezen bijgevoegde links geven een samenvatting:

Om dit per 1 januari 2018 ook voor de alumni PA- klinisch verloskundige op de juiste manier te bewerkstelligen en te regelen voor de studerenden, zijn er afgelopen jaar meerdere gesprekken en mailwisselingen geweest met de beroepsvereniging van de PA (NAPA) alumni, VWS en docenten van de opleiding. Er zijn kwaliteitskaders ontwikkeld voor het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) voor elke specialisatie binnen de PA, zo ook voor de PA-klinisch verloskundige. Dit is onder aanvoering van Gea Vije en gezamenlijk met de werkgroep Obstetrie en Gynaecologie van de NAPA gedaan. En het is gebaseerd op het competentieprofiel van de Master PA klinisch verloskundige van de Hogeschool Rotterdam.

Vanuit het ministerie van VWS is berichtgeving gekomen dat de PA-klinisch verloskundige een erkende PA professional is aangezien zij een diploma heeft als PA vanuit een opleidingsinstituut welke NVAO-geaccrediteerd is. Tevens is verduidelijkt dat bij een registratie als PA, de reeds behaalde verloskundige registratie kan blijven bestaan. Dat betekent dat de wettelijke bevoegdheden van de 7 voorbehouden handelingen van de PA, naast de verloskundige voorbehandelingen gevoerd kunnen worden door elke PA- klinisch verloskundige.

Inzichten en verduidelijkingen worden aan de alumni en studenten gegeven op 21 november 2017. Aanmelden kan via pakvalumni@gmail.com.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC