Werkveldassessoren gezocht

In studiejaar één, twee en vier zijn er voor de studenten verloskunde beoordelingsmomenten in de vorm van een competentie-assessment (CA).

Bij het CA laat de student met behulp van een portfolio zien hoe zij zich ontwikkeld heeft, tot welke inzichten zij is gekomen, wat haar visie is en wat zij verder wil leren. 

Twee assessoren lezen dit porfolio en gaan vervolgens met de student (online) het gesprek aan. Er is altijd één interne assessor (docent) en één werkveldassessor (praktiserend eerstelijns verloskundige). 

De opleiding vindt het zeer wenselijk en belangrijk dat ook werkveldassessoren de beroepsbekwaamheid van verloskundigen in de opleiding beoordelen. Op deze manier vindt directe afstemming plaats tussen aan de ene kant de HBO oplei­dings­eisen op de VAR en aan de andere kant de gewenste beroepsbekwaamheid in de praktijk.

Spreekt deze functie van werkveldassessor je aan? We hebben op dit moment ruimte voor nieuwe werkveldassessoren!

In de bijlage is meer informatie te lezen over de functie van werkveldassessor en het bijbehorende profiel. Op 10 januari 2022 zal er van 14-16.30 uur een basistraining op de opleiding gegeven worden, er zijn nog een aantal plaatsen vrij.

Mochten er naar aanleiding van deze mail of het informatiedocument nog vragen zijn, óf wij jij je aanmelden voor de basistraining, neem gerust contact op via stageverloskunde@hr.nl !


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC