Artikel: Woman-centered care 2.0: Bringing the concept into focus

6 juni 2018

Een van de speerpunten van de opleiding verloskunde is woman-centred care. Maar wat is dit precies? Vanwege het ontbreken van een eenduidige (werk)definitie van woman-centred care, zowel in de verloskundige praktijk als in het verloskundig onderwijs en onderzoek, hebben we binnen het lectoraat Transities in Zorg op gestructureerde wijze een woman-centred care definitie ontwikkeld op basis van praktijk-gerelateerd onderzoek. Door implementatie van deze definitie in theoretisch en praktisch onderwijs, kan op een eenduidige manier het concept en de kerncomponenten gehanteerd worden door zowel VAR studenten, docenten en stagebegeleiders.

Lees het artikel


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC