Bachelor, Master en Nascholing

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) is onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam biedt bachelor- en master onderwijs aan en verzorgt nascholingstrajecten.

De bachelor is gericht op de zelfstandige praktijk, onze masteropleiding Physician Assistant op de klinisch werkende verloskundige en de Master of Science Verloskunde is een unieke master om je vakinhoudelijke kennis te verdiepen, je blik te verbreden en je te voorzien van de vaardigheden en tools die nodig zijn om het voortouw te kunnen nemen in het werkveld.

Binnen ons onderwijs wordt nauw samengewerkt met lectoraten binnen Kenniscentrum Zorginnovatie, hiermee wordt de koppeling tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd.

Bachelor Verloskunde

Als verloskundige begeleid je vrouwen en hun (ongeboren) kinderen in de periode dat ze zwanger willen worden tot zes weken na de bevalling. Dit betekent dat je kennis van het geboorteproces moet hebben en over verloskundige vaardigheden moet beschikken. Als verloskundige moet je zelfstandig en snel beslissingen kunnen nemen. Het is jouw taak om de risico’s in kaart te brengen en samen met de vrouw en haar partner, afwegingen maakt met betrekking tot de juiste begeleiding. Je baseert je handelen op de wens van de vrouw en haar partner, wetenschappelijk onderzoek en je eigen ervaring als verloskundige. Daarbij werk je samen met collega-verloskundigen, kraamverzorgenden, huisartsen, gynaecologen, verpleegkundigen en andere disciplines.

Master Physician Assistant

De MPA-opleiding van Hogeschool Rotterdam voorziet een grote regio rondom Rotterdam van een opleiding tot PA in diverse uitstroomrichtingen. Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional. De MPA biedt zelfstandig geneeskundige zorg aan patiënten binnen een medisch specialisme.

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch-specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.

Vanaf 2005 kunnen klinisch werkende verloskundigen uit heel Nederland in Rotterdam de geaccrediteerde én gesubsidieerde hbo-masteropleiding voor PA klinisch verloskundige volgen. Zij verbreden en verdiepen hun kennis en kunde met als doel de kwaliteit van zorg aan zwangere vrouwen met een medische indicatie te kunnen borgen en versterken.

Master Verloskunde

De Master of Science Verloskunde is een unieke master om je vakinhoudelijke kennis te verdiepen, je blik te verbreden en je te voorzien van de vaardigheden en tools die nodig zijn om het voortouw te kunnen nemen in het werkveld. De master is een samenwerking tussen de academies verloskunde van Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. In deze master spelen we optimaal in op de veranderingen in de zorg en in de samenleving. We zetten daarom in op competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking en op het verstevigen van de positie van alle verloskundigen in Nederland. Daarmee dragen we bij aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse verloskundige systeem en aan het borgen van de integrale geboortezorg in Nederland voor de toekomst.

Bij- en nascholing

Hogeschool Rotterdam biedt de volgende bij- en nascholingstrajecten aan:

Counseling Prenatale Screening

Counseling Prenatale Screening (CPS) heeft als doel de zwangere vrouwen en hun partners te ondersteunen bij de keuzes en gevolgen van prenatale screening (combinatietest, niet invasieve prenatale test en het structureel echoscopisch onderzoek).

Counseling Prenatale Screening

Herregistratie BIG Register

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie voor verloskundigen in het BIG-register verplicht. Dit betekent dat BIG-geregistreerde verloskundigen verplicht worden iedere vijf jaar aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Verloskundigen die niet voldoen aan deze eisen of na januari 2014 zijn uitgeschreven uit het BIG-register kunnen zich opnieuw laten registreren. Zij zijn verplicht om een speciaal traject te volgen.

Herregistratie BIG-Register

Stagebegeleiding

Wanneer u stagebegeleiding biedt of gaat bieden aan onze studenten, dan bieden we u twee bij- en nascholingen aan. Via deze cursussen kunt u uw competenties, om verloskundigen in opleiding te begeleiden, (verder) ontwikkelen.

Stagebegeleiding