Counseling prenatale screening

Counseling Prenatale Screening (CPS) heeft als doel de zwangere vrouwen en hun partners te ondersteunen bij de keuzes en gevolgen van prenatale screening (combinatietest, niet invasieve prenatale test en het structureel echoscopisch onderzoek). Het RIVM heeft hiervoor een aantal kwaliteitscriteria vastgesteld.

Verplichte bijscholing

Een van de kwaliteitscriteria is dat een counselor verplicht is iedere twee jaar een relevante bijscholing met betrekking tot counseling te volgen. De geaccrediteerde opleidingen voor deze cursus hebben gezamenlijk een bijscholing opgezet: ‘Reguliere bijscholing vaardigheid Counseling Prenatale Screening’. Hiervoor is een landelijk draaiboek voor de cursus opgesteld, dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van het RIVM en erkend wordt door de Regionale Centra.

Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening

Basiscursus

Wanneer je nog niet bevoegd bent om te counselen, kun je de basiscursus Counseling Prenatale Screening volgen bij het LUMC of het UMCU.


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC