Modulen stagebegeleiding

Gaat u (als verloskundige) onze bachelor studenten begeleiden? En wilt u uw competenties, om verloskundigen in opleiding adequaat te kunnen begeleiden, (verder) ontwikkelen? Neem dan deel aan de vier modulen stagebegeleiding.

Data:De data voor studiejaar 2023-2024

2023: 18/9, 9/10, 6/11, 4/12 (VOL)
2024: 16/1, 6/2, 5/3, 9/4 (VOL)
2024: 6/5, 21/5, 3/6, 24/6

Bekijk de data van andere aanbieders:
AVM
AVAG
Tijd:Fysieke bijeenkomst: 09.00 - 12.30 (incl. lunch)
Online bijeenkomst: 09.00 uur – 12.00 uur
Locatie:Module 1 t/m 3: Hogeschool Rotterdam
Module 4: online

Locatie Hogeschool Rotterdam
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
Kosten: De modulen, het opleidingsmateriaal en de lunch zijn gratis. Indien u binnen 14 dagen voor aanvang van de scholing annuleert, bent u annuleringskosten verschuldigd.
Deelnemers:Minimaal 8, maximaal 15

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de cursus? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plek is in de cursus, dan is deelname in volgorde van inschrijving.

Aanmeldingsformulier

Inhoud

Door het volgen van deze modulen, kunt u uw bekwaamheid als begeleider op de werkplek vergroten. Daarnaast krijgt u concrete handvatten om de student – die bij u stage komt lopen – te motiveren en ondersteunen, zodat zij een stap verder komt in haar leerproces om verloskundige te worden.

U werkt aan een opdracht door het maken van een plan van aanpak, naar aanleiding van een begeleidingstraject van een student bij u in de praktijk/instelling. Tijdens de modulen krijgt u diverse hulpmiddelen aangeboden, zoals:

  • theorieën over leren en uw rol als coach en expert daarbij
  • hoe u kunt zorgdragen voor een optimale leeromgeving voor de student, ingepast in uw werkomgeving
  • toepassing van begeleidingsvaardigheden op de werkplek, zoals het geven van feedback en evalueren maar ook het direct ondersteunen tijdens het oefenen van de student
  • hoe de opleiding verloskunde en u samen kunnen werken aan oplossingen voor hedendaagse vraagstukken in de verloskundige zorg

programma

De Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) in Amsterdam/Groningen (AVAG), Maastricht (AVM) en Rotterdam (VAR) bieden u vier modulen aan.

  • De Modulen 2, 3 en 4 worden door alle opleidingen aangeboden.
  • De opleiding specifieke Module 1 volgt u bij de opleiding waarvan u een student begeleidt.
  • U kunt ervoor kiezen de modulen 1-4 aaneengesloten en bij één specifieke opleiding te volgen of u kunt module 1-3 in willekeurige volgorde bij de verschillende opleidingen volgen.

Voorwaarden:

  • Module 1 volgt u bij de opleiding waarvan u een student gaat begeleiden.
  • Module 4 start u na het afronden van module 1,2 en 3 en het begeleiden van een student.
  • Binnen twee jaar na uw deelname aan de 1e module, moet u alle modulen inclusief begeleiden student en eindopdracht, hebben afgerond om een certificaat en PE punten te ontvangen.

Inhoud modulen

Module 1: “Opleiding specifieke” module van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
In deze module worden de uitgangspunten en uitwerking van het curriculum van de VAR (theorie en stage) uitgelegd.
Duur : 3 uur + 2 uur voorbereiding

Module 2: “Module Coachen de basis”

Deze module legt de basis voor het coachen van studenten bij vraagstukken in hun (persoonlijke) functioneren/aandachtspunten. U leert studenten te ondersteunen en stimuleren om die bekwaamheid te ontwikkelen die hen tot een adequate verloskundige maakt.
Duur : 3 uur + 2 uur voorbereiding

Module 3: “Module: kennismaken, begeleiden, evalueren en beoordelen”.
Deze module biedt u diverse theorieën en tools waarmee u de kwaliteit van de leeromgeving in de praktijk kunt verbeteren; Hoe bereidt u zich voor wanneer u een VIO gaat begeleiden? Hoe observeert u het handelen van de VIO en hoe geeft u feedback? Wat is uw rol bij het evalueren/beoordelen van het leerproces van de VIO?
Duur : 3 uur + 2 uur voorbereiding

Instapeisen Module 4:  Module 1, 2 en 3 zijn afgerond  en het  begeleidingstraject van een student is (bijna) afgerond

Module 4:Opzetten, uitvoeren, reflecteren: een begeleidingstraject op maat”
Deze module is een vervolg op de basismodule Coaching. Focus van deze module is gericht op het leren van stage-ervaringen van studenten en het begeleiden van studenten hierbij. Dilemma’s die begeleiders tegenkomen tijdens het begeleiden van studenten krijgen in deze module aandacht. Ook het reflecteren op een begeleidingstraject van een student en daar conclusies uit trekken voor de toekomst hoort bij deze module. 
Duur: 3 uur + 2 uur voorbereiding.

Eindopdracht Stagebegeleiding
In de eindopdracht past u het geleerde uit de modules 1 t/m 4 toe. Dit doet u door een plan van aanpak te maken, naar aanleiding van een begeleidingstraject van een student bij u in de praktijk.
Duur 4-8 uur

Bewijs van deelname

Per module ontvangt u een bewijs van deelname. Wanneer u alle vier de modulen heeft gevolgd, een student heeft begeleid en uw eindopdracht is goedgekeurd, ontvangt u een certificaat.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd.

achtergrond cursus

De werkplek van de verloskundige is een prachtige leeromgeving voor aankomend professionals om het beroep te leren. U – als begeleider van het leren in de praktijk – bent daarbij een belangrijk rolmodel. U kan studenten ondersteunen en stimuleren om die bekwaamheid te ontwikkelen, die hen tot een adequate verloskundige maakt. De studenten zijn úw aankomende collega’s. 

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie over de modulen stagebegeleiding kunt u contact met ons opnemen:

Monique van der Linden
Stagebureau
stageverloskunde@hr.nl
T: 010 – 794 8239
Marit van Hove
Stagebureau
stageverloskunde@hr.nl
T: 010 – 794 8239

De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC