Leermeester master

Voor onze masteropleiding hebben de studenten een leermeester nodig. Dit is een medisch specialist op de afdeling waar de student werkt. De leermeester heeft als taak om de student de gelegenheid te bieden de verschillende competenties van de PA klinisch verloskundige te ontwikkelen.

Taken van de leermeester zijn:

  • Ondersteunt de student in het stellen van doelen en het bereiken van deze doelen
  • Stimuleert en faciliteert zelfstudie en stages
  • Houdt toezicht op de professionele aspecten van de taakuitoefening van de student, rekening houdend met de kwaliteit van de verleende zorg
  • Beoordeelt en evalueert de student op verschillende momenten gedurende het leertraject
  • Signaleert problemen in het leertraject van de student en neemt hierover contact op met de opleiding
  • Fungeert als rolmodel

Leermeester worden?

Een leermeester is een medisch specialist die werkzaam is op de afdeling waar de student opgeleid wordt en in het specialisme waarin de student opgeleid wordt. Voor de MPA-KV betekent dit dat de leermeester een gynaecoloog is met obstetrische specialisatie. De leermeester moet affiniteit hebben met opleiden van professionals. Het volgen van een teach-the-teacher training die aangeboden wordt door de opleiding is verplicht mits deze nog niet gevolgd is.

Teach-the-Teacher training

Om de leermeester te ondersteunen verzoeken we hem/haar om deel te nemen aan de Teach-the-Teacher training. Deze training vindt plaats aan het begin van het eerste leerjaar en wordt aangeboden door Hogeschool Rotterdam. Deze training is ontwikkeld voor leermeesters van Physician Assistants.

 


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC