Mama’s Garden

  • Status: Lopend
  • Categorie: Kwetsbare zwangeren
  • Collega's: Hanneke Torij
  • Datum: 2008

Wat is Mama's Garden?

Mama’s Garden is een community bestaande uit moeders, studenten en samenwerkingspartners in onderwijs, zorg & welzijn. Wij organiseren samen informele bijeenkomsten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen met als doel het vergroten van het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap. Daarnaast is het een interactieve leerwerkplek voor studenten van zowel mbo als hbo met ruimte voor innovatie en experiment.

Mama's Garden

Tijdens de bijeenkomsten kunnen de vrouwen contact leggen met elkaar en om ondersteuning vragen met praktische dingen. De bijeenkomsten bestaan uit een informatief en creatief deel. De workshops worden gegeven door professionals, partners, medewerkers en studenten zelf. Mama’s Garden werkt nauw samen met professionals in de wijk, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), maatschappelijk werk en kerkelijke organisaties. <br />
Uitgebreide informatie is te vinden op de website van Expertisecentrum Maatschappelijke Informatie (EMI).

Werkpakketten

Mama’s Garden is onderdeel van Hogeschool Rotterdam (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie) en wordt gesteund door Oranjefonds en het Sint Laurensfonds. Om onze kennis te delen, hebben wij in samenwerking met het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg (Kenniscentrum Zorginnovatie), alumni van de Willem de Kooning Academie en onze partner U Create (Centre of Expertise Future Health Design) vanuit de KIEM Creative Subsidie van SiA RAAK werkpakketten gemaakt.

Daarmee kun je in samenwerking met een hogeschool in jouw stad eenvoudig zelf Mama’s Garden bijeenkomsten organiseren.

Mama’s Graden werkt graag samen!

De partners komen zowel uit het onderwijs: Zadkine, Albeda, Ucreate, lectoraat Verloskunde & Geboortezorg (Kennniscentrum Zorginnovatie) als uit de zorg & welzijn sector: Dock, CJG, Gemeente Rotterdam. Wij zetten in op de kracht van verbinden. 

Het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg is nauw verbonden en doet onderzoek binnen Mama’s Garden. Op dit moment wordt er een impactmeeting gedaan en gekeken naar een verduurzaming van het concept Mama’s Garden. De resultaten worden in juni 2021 verwacht.

Het succesverhaal van Mama's Garden

In het Health~Holland Magazine zijn succesverhalen te lezen van 2021. Het fieldlab Mama’s Garden is één van deze verhalen.

Mama’s Garden is een community bestaande uit moeders, studenten en samenwerkingspartners in onderwijs, zorg en welzijn. Zij organiseren samen informele bijeenkomsten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen met als doel het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap te vergroten. Daarnaast is het een interactieve leerwerkplek voor studenten van zowel mbo, hbo als universiteit.

Mama’s Garden is een programma van EMI op Zuid, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. In nauwe samenwerking met het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg van lector Hanneke Torij van Kenniscentrum Zorginnovatie

Collega’s op dit project

Gerelateerd nieuws

Van nieuws over onderwijsprogramma's en samenwerkingsverbanden tot de nieuwste onderzoeksresultaten en praktijkervaringen van verloskundigen.