Reguliere bijscholing vaardigheid Counseling Prenatale Screening, inclusief NIPT

VOOR WIE

Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die een basiscursus CPS hebben afgerond of deze tijdens de initiële opleiding hebben gevolgd. Daarnaast heb je de bijscholingsavond met betrekking tot de NIPT – georganiseerd door een Regionaal Centrum – gevolgd.

Duur

De reguliere bijscholing vaardigheid CPS is een eendaagse cursus, welke plaatsvindt van 12.30 uur – 17.00 uur.

Wanneer

De cursusdata voor het voorjaar zijn bekend:

  • maandag 11 maart 2019

Voor vragen m.b.t. de data en procedure van de training kunt u zich richten tot de opleidingsadministratie van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam: IVG-opleidingsadministratie@hr.nl.

Locatie

De cursus wordt gegeven op Hogeschool Rotterdam, locatie Rochussenstraat 198, 3015 EK Rotterdam

Wij verzorgen de cursus niet op locatie

KOSTEN

De kosten voor de cursus bedragen € 230,- p.p. per cursus incl. cursusmateriaal.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • KNOV (Categorie C)
  • NVOG
  • BEN
  • V&VN (VOG)

INHOUD VAN DE CURSUS

Deze bijscholingscursus is primair gericht op de vaardigheid counseling. De scholing bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  1. Aankaarten en gemotiveerd kiezen
  2. Explorerende vaardigheden van normen en waarden van ouders
  3. Dilemma counseling
  4. Integratie van counseling eerste en tweede trimester screening (combinatietest, NIPT en SEO)

De bovenstaande onderwerpen worden behandeld aan de hand van casuïstiek. Er wordt in kleine groepen geoefend met professionele trainingsactrices.

Deze cursus is ontwikkeld in samenspraak met de andere geaccrediteerde opleidingsinstituten en wordt landelijk aangeboden. Kijk voor meer informatie over de erkende opleidingen en de mogelijkheden voor nascholing op de site van het RIVM.

AANMELDEN

U kunt zich inschrijven via bijgevoegd aanmeldformulier.

Aanmeldformulier


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC