Uitnodiging online afstudeersymposium master PA

27 januari 2021

Nieuwste inzichten vanuit recente praktijkonderdelen

Geheel in stijl met de huidige tijdsgeest vindt het jaarlijkse afstudeersymposium van de masteropleiding Physician Assistant dit jaar digitaal plaats. We organiseren hiervoor drie webinars. De studenten geven een korte pitch over hun onderzoeksresultaten, vervolgens is er ruimte om hierover met ze in gesprek te gaan. Ook is het mogelijk om vragen te stellen via de chat. Aanvullend stellen wij de uitgebreide presentaties inclusief een abstractenbundel beschikbaar. 

De webinars staan gepland op

23 maart Mastertheses studenten PA – Klinisch Verloskundige
30 maart Mastertheses studenten PA – Algemeen
06 april Mastertheses studenten PA – Klinisch Verloskundige

De webinars vinden plaats in de late middag, begin van de avond. Het volledige programma wordt midden februari bekend.

Ben jij erbij?

Wij horen graag of je deze feestelijke afsluiting bij wilt wonen.

Meld je aan


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC