Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg

Nieuwste inzichten vanuit recente praktijkonderzoeken

Als Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) dragen we bij aan het wetenschappelijk onderbouwen van de verloskundige zorg. Praktijkvraagstukken zijn altijd leidend in ons onderzoek. Het doel is om kennis en producten te ontwikkelen, waarmee we bijdragen aan de kwaliteit van de geboortezorg én van het verloskundige onderwijs.