Over de VAR

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) is sinds 2006 een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. De VAR bestaat uit de bacheloropleiding Verloskunde, de masteropleiding Physician Assistant –┬áKlinisch Verloskundige en de Academische Werkplaats Geboortezorg & Perinatale Gezondheid. Daarnaast is de VAR ingebed in zowel het Instituut voor Gezondheidszorg als┬áKenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Bachelor en Master

Bij de bacheloropleiding van de VAR is jaarlijks plek voor 60 studenten. Elk jaar melden zich ruim 500 studenten aan, zij worden via een selectieprocedure toegelaten. Ook bij de masteropleiding wordt het maximaal aantal beschikbare plekken elk jaar gevuld. Inmiddels heeft de masteropleiding in meer dan de helft van de klinieken, klinisch verloskundigen opgeleid.

Onderzoek

Zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding werken intensief samen met lectoraten binnen Kenniscentrum Zorginnovatie, waarmee de koppeling tussen onderzoek en onderwijs wordt gewaarborgd. Een groot deel van het onderzoeksprogramma is ingebed in een Academische Werkplaats: een kennisinfrastructuur met een gelijkwaardige bijdrage van praktijk, onderwijs en onderzoek. Bovendien zijn verschillende onderzoekslijnen verbonden aan lectoraten van Kenniscentrum Zorginnovatie. Hierbij wordt steeds nauw samengewerkt tussen lectoren, onderzoekers, docenten en studenten in diverse onderzoeksprojecten.

 


De Verloskunde Academie Rotterdam is een onderdeel van Hogeschool Rotterdam en vormt een samenwerkingsverband met:

Erasmus MC